Patrick Denecker

Patrick Denecker is a Belgian recorder player who mainly focuses on performing and researching early music scores. As a recorder player he logically ends up in the world of so-called ‘historical’ music performance, but according to him this should not be limited to Renaissance, Baroque or Classical. Every style has its own zeitgeist and habits that can be studied.
As far as possible, he uses the most appropriate instruments for the chosen music. In this way he tries to empathize better with the world in which the compositions originated. Music also must remain a creation of the moment itself, without compromising on invention and fantasy and therefore ‘ancient’ or ‘historic’ are relative terms, especially with something ephemeral like music. Can one speak of ancient art when an old score is played? No, because it sounds now. Still, this makes it even more interesting to explore how a composition sounded when it was created and in what circumstances. In any case, personal freedom remains the most important to embark on this quest which is fascinating and leads to surprising results and will always differ from person to person and from moment to moment.
Patrick Denecker is founder of the ensembles LA CACCIA and REDHERRING.
In these formations, which have a very variable composition, he plays all kinds of recorders and old reeds.

NL
Patrick Denecker is een Belgische blokfluitist die zich voornamelijk toelegt op het uitvoeren en onderzoeken van oude partituren.
Als blokfluitist komt hij logischerwijs terecht in de wereld van de zogenaamde ‘historische’ muziekuitvoering, maar die mag volgens hem niet beperkt blijven tot renaissance, barok of klassiek. Elke stijl, hoe recent ook, heeft zijn eigen tijdsgeest en gewoonten die bestudeerd kunnen worden.
Hij gebruikt zoveel mogelijk de meest geschikte instrumenten voor de gekozen muziek. Zo probeert hij zich beter in te leven in de wereld waarin de composities zijn ontstaan. Muziek moet ook een creatie van het moment zelf blijven, zonder concessies te doen aan vindingrijkheid en fantasie en daarom zijn ‘oud’ of ‘historisch’ relatieve termen, zeker bij iets vluchtigs als muziek. Kan men spreken van oude kunst als een oude partituur wordt gespeeld? Nee, want het klinkt nu. Dit maakt het echter nog interessanter om te onderzoeken hoe een compositie klonk toen deze werd gemaakt en in welke omstandigheden. Persoonlijke vrijheid blijft in ieder geval het belangrijkste om deze zoektocht aan te gaan die boeiend is en tot verrassende resultaten leidt en altijd zal verschillen van persoon tot persoon en van moment tot moment.
Patrick Denecker is oprichter van de ensembles LA CACCIA en REDHERRING.
In deze formaties, die zeer wisselend van samenstelling zijn, speelt hij allerhande blokfluiten en oude rieten.